Så er det tid for årets julebrev, den årlige påminnelsen om at jula ikke varer helt til påske, men at det er et årsskifte i mellom. Påminnelsen om at alle dyr skal telles, kornet veies, vedstabler måles, alle ubetalte regninger og utfakturerte oppdrag pr 31 12 dokumenteres og alle lagervarer summeres. Deretter må det huskes at mellomværende med banker, foreldre, barn, forsikringsselskap, verdipapirsentralen også skal gis opp. Men det er ikke slutt med det. Har du byttet bil, båt, kjøpt/solgt fritidseiendom/bolig, mottatt større gaver enten det er i kontanter eller eiendeler skal dette også føres opp i selvangivelsen. Husk oppnådde aksjegevinster/tap og utbytter store som små.

For deres egen del; vær vennlig å fylle ut vedlagte ”Årsoppgjørsskjema” fullstendig.

 • Rapporter til oss alle lønnsutbetalinger dere har hatt i 2014 også til egne barn innen 5. januar. For 2015 må all lønn også til egne barn, rapporteres innen 20. i hver måned.
 • Vi minner om den enkeltes ansvar for at selvangivelsen blir levert i rett tid. Siste frist er 31/5.       Har dere ikke hørt noe før 20.mai, ta en telefon til oss vedrørende framdriften.
 • Dobbelsjekk tilsendt selvangivelse og regnskap. Ansvaret for innholdet i selvangivelsen er personlig.
 • Vi minner om at vi må ha godkjennelse/fullmakt for hver gang fra dere før vi gir informasjon til bank, forsikringsselskap, NAV, landbrukskontor osv.
 • Det skal foreligge reiseregning for hver reise. Regelverket er innskjerpet.
 • Snakk med regnskapskontoret før dere tar takst, engasjerer advokat, forsikringsselskap, NAV eller andre eksterne hjelpere.
 • Vi minner om at det ikke gis fradragsrett for kjøp av tjenester over 10000,- dersom betalingen skjer med kontanter. Privatpersoner kan også komme i ansvarsposisjon ved å betale tjenester med kontanter. Bruk av kontanter bør reduseres til det mest nødvendige.
 • Skattetaten varsler økt kontroll med bygg og anleggsbransjen, frisører, bilverksteder og serveringsbransjen.
 • Mye nytt vedrørende rapportering av lønn.
 • NAV kontrollerer nå mer enn tidligere sykepengeutbetalinger til både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende. Det er ikke nok med bare sykemelding, dere må også dokumentere inntektsnedgang.
 • Aksjonærer i eget aksjeselskap må sørge for å overføre riktig lønn til seg selv.

Kontoret er bemannet i romjulen(kl 0915-1345), men er stengt jul- og nyttårsaften.

God Jul og Godt Nytt År til alle sammen!

Vedlegg 1: Årsoppgjørskjema 2014