Nå har vi fått en moderne nettside. Vi håper at denne nettsiden vil kunne fungere som et verktøy og oppslagsverk. Det vil blant annet bli lagt ut noen skjema til bruk i rapporteringen til regnskapskontoret. I tillegg vil det bli supplert med annet i samme gate. Det vil komme en kalender som viser frister for når ting skal leveres til regnskapskontoret og viktige frister i f m betaling av f eks skatter og avgifter. For dere som vil prøve å fakturere i eget regnskap så kan denne side fungere som oppstartside ved bruk av «Min side» øverst på siden. Bruk kontaktskjemaet eller ring oss.